Furua Borettslag
Styret. Vedtekter Praktisk info Prosjekter Generalforsamlinger Om borettslaget
Overskrift...
Det blir bytte av brannslukningsapparat for 48 og 52 tirsdag 7.november. Da skal alle beboere komme til felleslokalet mellom kl 18.00-20.00. Det blir bytting av brannslukningapparater for de andre blokkene 14.november.   Les mer...

Protokoll fra generalforsamlingen
Protokollen fra generalforsamlingen har litt bestemt at skal legges på usbl sine sider. de som måtte ønske seg en eksemplar i papir må ta kontakt med styret via mail så ordnes dette. Dette er et valg av miljømessige hensikter. Vi har over 220 leiligheter som har fått protokollen i posten tidligere og s   Les mer...

Viktig info om gjesteparkering, les vedlegg.
  Les mer...

Restaurere takene i borettslaget
Under vårens generalforsamling ble det vedtatt at styret skulle begynne å se på ulike muligheter og prisanslag for restaurering av takene. Dette er noe styret vil jobbe videre med utover høsten/vinteren 2023.   Les mer...

31.01.2020 BALKONGPROSJEKTET
Heretter vil all informasjon rundt BALKONGPROSJEKTET bli lagt ut på forsiden, under "Furua Borettslag" og "Siste nytt:" !   Les mer...

Balkongprosjektet
11.01.2018 USBL har nå kommet med grovestimat på hva det vil koste å rehabilitere eksisterende balkonger. Det er også utarbeidet et grovestimat på hva det vil koste å rive eksisterende balkonger og bygge nye. Styret vil etterhvert innkalle til beboermøte for å presentere alternativer og kostnader   Les mer...

Rørrehabilitering
Olimb er i gang med rehabiliteringen av avløpsrørerne i borettslaget. Jobben er planlagt avsluttet sommeren 2018. USBL er innleid som prosjektleder. Avløpsrørene blir strømpelagt innvendig og vil ha en minimum forventet levetid på 40 år etter dette. Rehabiliteringen er kjøpt som en åpen løsning som   Les mer...

Varmtvannet i blokkene
Varmtvannsforsyningen til høyblokkene er gammel, og det har lenge vært et behov for å gjøre noe. Styret har sett på flere forskjellige løsninger og vil på ekstraordinær generalforsamling 15.januar 2018 presentere forslag til løsning. Se vedlegg Prosjektet ble avsluttet i 2018   Les mer...

Sykkelparkering
Etter oppdrag fra generalforsamlingen i 2016 har styret jobbet med å få på plass en ny løsning for sykkelparkering i bodene. Montering av nye sykkelstativer vil starte uke 3-2018 Prosjektet ble ferdigstilt september 2018   Les mer...

Nye vifter i lavhusene
Baastad har i løpet av 2017 byttet alle viftene både på høyblokkene og lavhusene. Det er også gjennomført rens av alle kanaler Prosjektet er avsluttet   Les mer...

Denne nettsiden er utviklet av Sindre Stokke