Furua Borettslag
Styret. Vedtekter Praktisk info Prosjekter Generalforsamlinger Om borettslaget
Balkongprosjektet

11.01.2018 USBL har nå kommet med grovestimat på hva det vil koste å rehabilitere eksisterende balkonger. Det er også utarbeidet et grovestimat på hva det vil koste å rive eksisterende balkonger og bygge nye. Styret vil etterhvert innkalle til beboermøte for å presentere alternativer og kostnader 14.11.2017 Brannkonsulenten har nå ferdigstilt rapport vedrørende krav til rømningsveier for balkongene Forprosjektrapport for balkonger forventes klar i uke 51 2017. Styret vil komme med mer informasjon etter dette. Det vil etter planen bli avholdet beboer møte i januar / februar for presentasjon av planer. 15.08.2017 Styret har et pågående prosjekt hvor USBL er leid inn som prosjektleder for å se på alternative løsninger for rehabilitering av balkongene. Trond Hagen fra USBL er prosjektleder Det vil etter hvert komme invitasjon til beboermøte/ Generalforsamling for å presentere alternative løsninger
Denne nettsiden er utviklet av Sindre Stokke