Furua Borettslag
Styret. Vedtekter Praktisk info Prosjekter Generalforsamlinger Om borettslaget
Varmtvannet i blokkene

Varmtvannsforsyningen til høyblokkene er gammel, og det har lenge vært et behov for å gjøre noe. Styret har sett på flere forskjellige løsninger og vil på ekstraordinær generalforsamling 15.januar 2018 presentere forslag til løsning. Se vedlegg Prosjektet ble avsluttet i 2018
Denne nettsiden er utviklet av Sindre Stokke