Furua Borettslag
Styret. Vedtekter Praktisk info Prosjekter Generalforsamlinger Om borettslaget
Nye vifter i lavhusene

Baastad har i løpet av 2017 byttet alle viftene både på høyblokkene og lavhusene. Det er også gjennomført rens av alle kanaler Prosjektet er avsluttet
Denne nettsiden er utviklet av Sindre Stokke